ЕPSYSTEMS™

Клас 9: dvd плейъри; usb памет; азимутомери; актинометри; акселерометри; акумулатори, електрически; акумулатори, електрически, за превозни средства; акумулаторни кутии; акустични аларми; акустични съединители;

Клас 11: апарати за зареждане на пещи; апарати за затопляне и охлаждане за уреди за наливане на топли и студени напитки; апарати за захранване на отоплителни котли; апарати за изсушаване на въздух; апарати за изхвърляне на въртящи се струи; апарати за охлаждане на въздух; апарати за охлаждане на напитки;

Клас 35: абониране за телекомуникационни услуги за трети лица; административна помощ в отговор на покани за участие в търгове; административни услуги за медицински направления; административни услуги, свързани с преместване на предприятия; административно обработване на поръчки на клиенти;

Клас 37: услуги за монтаж на електрически инсталации; подземни строителни работи, свързани с електрически инсталации;поддръжка на търговски електрически системи;инсталиране на съоръжения и оборудване, по- специално генератори за производство на електрически ток;предоставяне на информация във връзка с ремонта или поддръжката на електрически осветителни апарати;

Клас 39: електроразпределение; разпространение на енергия.

Клас 40: производство на енергия.