Дейности

Производство на енергия, енергоакумулация, управление на енергийни системи, електроразпределение и разпространение на енергия Научни, изследователски, уреди за провеждане, комутиране, трансформиране, акумулиране, регулиране и управление на разпространението и управлението на електричество; апарати и уреди за записване, предаване, възпроизвеждане или преработване на звук, образ или данни; записана и с възможност за сваляне информация, компютърен софтуер, празни цифрови или дигитални носители за запис и съхранение; компютри и периферни компютърни устройства;

Прототипи

Части


Модели
Иновативни перки


Реверсивни гравитационно-пневматични енергоакумулатори


Интегрирано решение от три слоя


Интегрирано решение - архитектура