Синергия на естествено възобновяеми енергийни източници и гравитацията за производство на чиста енергия и природосъобразна енерго акумулация

Тук представяме редица изобретения, които се отнасят до производство на електрическа енергия от възобновяема енергия. Те се характеризират се с това, че се извършват следните интегрирани операции, всички функциониращи в синергия: улавяне на възобновяема енергия; използване на тази възобновяема енергия за компресиране на газ (свободен въздух); съхраняване на този студено пресован газ в подводни балони; след това възстановяването му (чрез естествено гравитационно водно налягане) по контролиран начин; преобразуване на енергията, получена от това регенериране, в механична енергия посредством механично устройство; преобразуване на произведената механична енергия в електрическа енергия. Изобретенията включват редица високо ефективни устройства:

1. Хидро кинетични енергийни машини
2. Слънчеви енергийни машини
3. Ветроенергийни машини
4. Гравитационно усилени хидро кинетични машини
5. Подводни еластични балони с компресорно въздушно напомпване (енергоакумулация) и обратно връщане на компресирания въздух от естественото гравитационното налягане на водата

Synergy of renewable energies supplying smart E-grid + gravity boosted compressed air energy storage