ЕPSYSTEMS™

ЕПСИСТЕМС™

Първата официална регистрация на търговската марка ЕPSYSTEMS е направена през 2023 година. По-долу са заглавията на класовете на стоките и услугите за търговските обхвати на марката. На долните бутони са пълните описания на всеки търговски обхват в съответните 6 класа по международната Ницска класификация

Класове стоки и услуги:
Клас 9
Клас 11
Клас 35
Клас 37
Клас 39
Клас 40
Всички


Клас 11: апарати за зареждане на пещи; апарати за затопляне и охлаждане за уреди за наливане на топли и студени напитки; апарати за захранване на отоплителни котли; апарати за изсушаване на въздух; апарати за изхвърляне на въртящи се струи; апарати за охлаждане на въздух; апарати за охлаждане на напитки; апарати за придобиване на тен [соларни лампи]; апарати за стерилизация на книги; апарати за филтриране на аквариуми; апарати за хидромасажни вани; ароматизиращи апарати, не за лично ползване; аспиратори за кухни; ацетиленови генератори; ацетиленови горелки; бели стаи [санитарни инсталации]; бидета; бойлери [с изключение на части за машини]; вани за баня; вани със завихряне на водата; вентилатори [климатични инсталации]; вентилатори [части на климатични инсталации]; вентилатори за комини; вентилационни [климатични] инсталации за превозни средства; вентилационни [климатични] инсталации и апарати; вентилационни капаци; вентилационни капаци за лаборатории; водни захранващи инсталации; водни нагреватели; водни пречиствателни инсталации; водни промиващи инсталации; водни разпределителни инсталации; водни стерилизатори; водни филтриращи устройства; водонагреватели [апарати]; водопречиствателни апарати и машини; водопроводи за санитарни инсталации; водопроводни инсталации; водопроводни инсталации за баня; водопроводни смесителни кранове; водопроводни смесителни кранове за тръби; въглерод за електродъгови лампи; въглища за барбекю; въздухопречиствателни апарати и машини; въздушни вентили за парни отоплителни инсталации; въздушни кондициониращи апарати; въздушни подгреватели; въртящи се шишове за печене на месо; газови бойлери; газови горелки; газови запалки; газови лампи; газоохладители [с изключение на части на машини]; газоочистващи инсталации; газоочистители [части за газови инсталации]; газоходи за отоплителни котли; генератори на микромехурчета за вани; гирлянди от цветни лампи за празнична украса; глобуси за лампи; горелки; горелки за лампи; готварски печки; готварски съдове, електрически; готварски уреди и инсталации; грейки [бутилки]; грейки за затопляне на легла; грейки за крака [електрически или неелектрически]; грилове; грилове [готварски приспособления]; дезинфекциращи апарати; дезинфекциращи апарати, не за медицински цели; дезинфекциращи дозаторни устройства за тоалетни; декоративни фонтани; демпфери [отоплителни]; дестилатори; дестилационни апарати; дестилационни колони; дехидратори за храни, електрически; джобни грейки; димни тръби; душкабини; душове; държачи за абажури за лампи; държачи за газови горелки; електрически вентилатори за лично ползване; електрически винарни; електрически газоразрядни лампи, за осветление; електрически крушки; електрически кухненски плотове за готвене; електрически лампи; електрически преси за тортиля; електрически приспособления за производство на кисело мляко; електрически тенджери; електрически тенджери под налягане; електрически фенерчета; електродъгови лампи; запалки; зъболекарски пещи; изпарители; изпускателни тръби за използване в нефтената промишленост; изравнителни резервоари; изсушаващи апарати; инвентар за пещи [опори]; инсталации за баня; инсталации за генериране на пара; инсталации за обработване на ядрено гориво и ядрени забавящи материали; инсталации за сауни; инсталации за филтриране на въздух; йонизиращи апарати за обработване на въздух или вода; казани за миене; казани за стайни перални; камини; камини [стайни]; капкови дифузори за напоителни инсталации; кафемашини, електрически; килими с електрическо отопление; китайски фенери; климатични инсталации; климатични инсталации за превозни средства; ковачници, преносими; конвейерни инсталации за пепел, автоматични; котли, електрически; кутии за лампи; лабораторни горелки; лабораторни лампи; лампени стъкла; лампени шишета; лампи; лампи за нокти; лампи с нажежаема жичка за пътепоказатели за превозни средства; лампиони; лечебни лампи, не за медицински цели; луминесцентни лампи; магнезиеви нажежаеми жички за осветление; мазутни горелки; малцови пещи; маслени лампи; машини за печене на хляб; машини за приготвяне на хляб; машини за приготвяне на оризови кексчета (моши), електрически, за домакински цели; машини за приготвяне на сладолед; машини и апарати за лед; мивки; микровълнови печки [готварски уреди]; микровълнови фурни за индустриални цели; миньорски лампи; мултифункционални уреди за готвене; нагреватели за нагряване на метали; нагреватели за чаши, захранвани с usb; нагреватели, електрически, за биберони за хранене; нагревателни апарати; нагревателни апарати за размразяване прозорците на превозни средства; нагревателни апарати за твърди, течни или газообразни горива; нагревателни апарати, електрически; нагревателни бойлери; нагревателни възглавници, електрически, не за медицински цели; нагревателни елементи; нагревателни инсталации; нагревателни инсталации за топла вода; нагревателни нажежаеми жички, електрически; нагревателни плочи; нагревателни подложки, електрически, не за медицински цели; нажежаващи горелки; нажежаеми жички за електрически лампи; напоителни инсталации, автоматични; насочени светлини за велосипеди; нефтоочистващи апарати; ниворегулиращи клапани за резервоари; обезопасени лампи за рудници; обезопасяващи приспособления за водни или газови инсталации и тръби; обезсоляващи инсталации; облекло с електрическо подгряване; овлажнители за радиатори за централно отопление; одеяла, електрически, не за медицински цели; оксихидридни горелки; осветителни инсталации за въздушни превозни средства; осветителни крушки; осветителни уреди и инсталации; осветителни устройства за превозни средства; осветление за автомобили; осветление за аквариуми; отопление за бани; отоплители за аквариуми; охладители за пещи; охладителни инсталации за вода; охладителни инсталации за мляко; охладителни инсталации за течности; охладителни инсталации за тютюн; охладителни инсталации и машини; охладителни устройства и инсталации; охлаждащи съдове за пещи; парни апарати за лице [сауни]; парни котли [с изключение на части на машини]; пастьоризатори; печки [отоплителни апарати]; пещи; пещи за горещ въздух; пещи за изгаряне на отпадъци; пещи за изпичане; пещи за печене на кафе; пещи за плодове; пещи за тютюн; пещи, с изключение на лабораторните пещи; писоари, представляващи санитарна арматура; пистолети за горещ въздух; плочи за готварски печки; подводни прожектори; подложни шайби, пръстени за водни смесителни кранове; поливни машини за селскостопански нужди; полилеи; полимеризационни инсталации; потопяеми нагреватели; пречиствателни инсталации за отпадъчни води; пречиствателни кули за дестилация; приспособления за затопляне на легла; прожектори; промиващи апарати; противобактерийни горелки; противобактерийни лампи за пречистване на въздух; противозаслепяващи уреди за превозни средства [приспособления за фарове]; радиатори [отоплителни]; радиатори за превозни средства; радиатори за централно отопление; радиатори, електрически; радиаторни тапи; размразители за превозни средства; разсейватели на светлина; разширителни съдове за централни отоплителни инсталации; регулиращи и обезопасяващи приспособления за водни инсталации; регулиращи и обезопасяващи приспособления за газови апарати; регулиращи и обезопасяващи приспособления за газови тръби; регулиращи приспособления за водни или газови инсталации и тръби; резервоари за вода под налягане; рефлектори за лампи; рефлектори за превозни средства; санитарни апарати и инсталации; светещи номера за къщи; светлини за мотоциклети; светлини за превозни средства; светлини, електрически, за коледни елхи; светодиоди [led] за осветителни уреди; сгурийни шахти за пещи; седящи вани за баня; серпентини [части за дестилиращи, отоплителни или охладителни инсталации]; сешоари за коса; скари [готварски приспособления]; скари на пещи; слънчеви пещи; слънчеви термални колектори [нагревателни]; смесителни кранове за водопроводни тръби; спирални лампи; спиртни горелки; средства за затопляне на ръце, захранвани с usb; станоци за печене на открит огън; стелки за обувки с електрическо загряване; стерилизатори; стерилизатори за въздух; структурни рамки за пещи; сушилни апарати; сушилни апарати за ръце за умивални; сушилни апарати за храни за животни и фураж; сушилни апарати и инсталации; сушилни за перални, електрически; съдове за приготвяне на тажин, електрически; таванно осветление; тенджери за приготвяне на кускус, електрически; термокани, електрически; термопомпи; термостатични клапани [части на отоплителни инсталации]; тоалетни [клозети]; тоалетни седалки; тоалетни чинии; тоалетни, преносими; топли витрини; топлинни акумулатори; топлинни регенератори; топлообменници, различни от части на машини; тостери; тръби за котли за отоплителни инсталации; тръбни съединителни части за пещи от огнеупорна глина; турски кабини за баня, преносими; улични водопроводни кранове; улични лампи; ултравиолетови лампи, не за медицински цели; умивалници [части на санитарни инсталации]; уреди за готвене на вакуумирана храна на водна баня [sous vide], електрически; уреди за затопляне на въздуха в бани; уреди за парно гладене; уреди за печене; уреди за пържене с горещ въздух; устройства за водохващане; устройства за залепване чрез нагряване; устройства за топлене на крака, загрявани електрически; устройства и инсталации за омекотяване на вода; факли; фарове за автомобили; фарове за велосипеди; фарове за превозни средства; фасунги за електрическо осветление; фенери за глава (челници); фенери за осветление; фенери със свещи; филтри за климатични инсталации; филтри за питейна вода; фитили за нафтови печки; фитинги за баня; фитинги, профилни, за пещи; фонтани; форми за печене на вафли, електрически; фризери, камери за замразяване; фрикционни запалки за запалване на газ; фурни за печене; хидропонични системи за отглеждане; хладилни апарати и машини; хладилни витрини [открити или остъклени хладилни шкафове]; хладилни камери; хладилни контейнери; хладилни кутии, електрически; хладилни приспособления и инсталации; хладилни шкафове; хладилници; хладилници, уреди за охлаждане и замразяване с цел съхранение в медицината; хлориращи апарати за плувни басейни; хроматографски апарати [за промишлени цели]; цветни лампи за празнична украса; цедки за кафе, електрически; чорапчета за газови лампи; шишове за печене; шоколадови фонтани, електрически; ядрени реактори.