ЕPSYSTEMS™

ЕПСИСТЕМС™

Първата официална регистрация на търговската марка ЕPSYSTEMS е направена през 2023 година. По-долу са заглавията на класовете на стоките и услугите за търговските обхвати на марката. На долните бутони са пълните описания на всеки търговски обхват в съответните 6 класа по международната Ницска класификация

Класове стоки и услуги:
Клас 9
Клас 11
Клас 35
Клас 37
Клас 39
Клас 40
Всички


Клас 9: dvd плейъри; usb памет; азимутомери; актинометри; акселерометри; акумулатори, електрически; акумулатори, електрически, за превозни средства; акумулаторни кутии; акустични аларми; акустични съединители; акустични тръби; акустични тръби за високоговорители; алармени звънци, електрически; аларми; алидади; алтиметри; амперметри; анемометри; анимационни филми; аноди; анодни батерии; антени; антикатоди; апарати за анализ на въздуха; апарати за анализ на хранителни продукти; апарати за проверка на франкиране; апарати за връзка; апарати за генериране на газ за калибриране; апарати за ферментация за лабораторна употреба; апарати за гланциране на фотографски снимки; апарати за глобално позициониращи системи [gps]; апарати за дишане при подводно плуване; апарати за дишане, с изключение на такива за изкуствено дишане, не за медицински цели; апарати за записване от разстояние; апарати за измерване на налягане; апарати за измерване на скорост [фотография]; апарати за измерване от разстояние; апарати за измерване дебелината на кожи; апарати за изследване, не за медицински цели; апарати за йонизация, с изключение на такива за йонизация на въздуха или водата; апарати за контрол и управление на бойлери, парни котли; апарати за контрол на скоростта на превозни средства; апарати за ламбиране на яйца; апарати за магнитнорезонансно изобразяване [mri], не за медицински цели; апарати за наблюдение, различни от тези за медицински цели; апарати за проверка на пощенски печати; апарати за рентгенови снимки, с изключение на такива за медицински цели; апарати за суфлиране [аутокю]; апарати за тестване на кърма, различни от такива за медицинска или ветеринарна употреба; апарати за управление чрез сателит; апарати и инсталации за произвеждане на рентгенови лъчи, с изключение на такива за медицински цели; апарати и инструменти за претегляне; апертометри [оптика]; аудио- и видео- приемници; аудиовизуални апарати за обучение; аудио интерфейс; аудио миксери; ацедометри за акумулатори; багети за откриване на подпочвена вода; банкомати (atm устройства); барометри; батерии, електрически; батерии, електрически, за превозни средства; батерии за високо напрежение; батерии за електронни цигари; бебефони; бебешки везни; бебешки видео монитори; безжични микрофони с високоговорител; безжични преносими принтери за използване с лаптопи и мобилни устройства; безжични телефони; бетатрони; бинокли; биометрични ключалки; биометрични лични карти; биометрични паспорти; биореактори за клетъчно култивиране за научни изследвания; биореактори за лабораторна употреба; биочипове; бобини, електрически; брави, електрически; бронирани жилетки; бронирано облекло; броячи; броячи на нишки; броячни и сортиращи машини за пари; бутони за звънци; вакуумметри; вани за промиване [фотография]; вариометри; везни; везни с анализатор на телесна маса; верижки за очила; ветропоказателни ръкави; видеоекрани; видеокамери; видеокасети; видеомагнетофони; видеопроектори; видеотелефони; визьори, фотографски; винторезни шаблони; вискозиметри; високоговорители; високочестотни апарати; водолазни маски; военноморски сигнални уреди; войнишки каски; волтметри; времезаписващи апарати; връзки (аксесоари) за мобилни телефони; въздушни възглавници за защита от случайно падане; вълнометри; вътрешни охлаждащи вентилатори за компютри; газомери [измервателни инструменти]; газоразрядни тръби, електрически, с изключение на такива за осветление; галванични батерии; галванични елементи; галванометри; геодезични апарати и инструменти; геодезични измервателни инструменти; грамофони; грамофонни плочи; графики за мобилни телефони с възможност за записване на локално ниво; гривни с кодирани идентификационни данни, магнитни; гръмоотводи; градуирана стъклария; далекомери; дебитомери; декомпресионни камери; декоративни магнити; денсиметри; дестилатори за лабораторни опити; дестилационни апарати за научни цели; детектори; детектори за фалшиви пари; детектори на дим; джобни калкулатори; джойстик за компютри, различни от тези за видеоигри; джубокс автомати за компютри; диагностични апарати, с изключение на такива за медицински цели; диапозитиви [фотография]; диафрагми [фотография]; диафрагми, мембрани за научни апарати; дигитални термостати за контрол на климатични системи; дигитални фоторамки; диктофони; динамометри; дискове, магнитни; дискови устройства за компютри; дисплеи за поставяне на главата; дифракционни апарати [микроскопи]; дихателни маски, с изключение на такива за изкуствено дишане; днк чипове; дозиметри; домофони; дроселни бобини [импеданс]; дрегери за алкохол; дърводелски линии; държачи за електрически бобини; държани за плаки [фотография]; държачи, пригодени за мобилни телефони и смартфони; еквалайзери [аудио апарати]; електрически и електронни уреди за ефекти за музикални инструменти; електрифицирани огради; електрифицирани стълбове за монтиране на прожектори; електрически адаптери; електрически задвижващи механизми; електрически звънци за врати; електрически апарати за комутация; електрически инсталации за дистанционно управление на производствени операции; електрически кабелни инсталации за автомобили; електрически ключодържатели под формата на устройства за дистанционно управление; електрически линеен задвижващ механизъм; електрически предпазители; електрически щепсели; електродинамични апарати за дистанционно управление на сигнали; електродинамични устройства за дистанционно управление на железопътни стрелки; електроизолационни тръби; електролизни апарати за лабораторна употреба; електромагнитни бобини; електронни бележници; електронни джобни предаватели; електронни етикети за стоки; електронни интерактивни бели дъски; електронни контролери за серво мотори; електронни лампи; електронни лампи [радио]; електронни нашийници за дресиране на животни; електронни нотни листове с възможност за сваляне; електронни писалки [визуални индикаторни устройства]; електронни портфейли, с възможност за изтегляне; електронни публикации, които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител; електронни светлинни указатели; електронни системи за контрол на достъпа на заключващи се врати; електронни табла за обяви; електронни цифрови дисплеи; емотикони за мобилни телефони, с възможност за изтегляне; епидиаскопи; епруветки; ергометри; етикети с температурен индикатор за немедицински цели; ехолоти [уреди за определяне на местоположение по звук]; жетони за сигурност [криптиращи устройства]; живачни нивелири; животоспасяващи апарати и уреди; жици, електрически; задействани с монети музикални автомати [джубокс автомати]; задействащи се с монети механизми за телевизионни приемници; запалителни батерии; запалителни устройства, електрически, за дистанционно запалване; зарядни станции за електромобили; зарядни устройства; зарядни устройства за електрически акумулатори; зарядни устройства за електронни цигари; зарядни устройства за мобилни телефони; затвори за обективи, обтуратори [фотография]; захаромери; защитни каски; защитни костюми за летци; защитни маски, не за медицински цели; защитни маски срещу прах с устройство за пречистване на въздуха; защитни покрития за смартфони; защитни работни маски за лице; защитни устройства за лично ползване за защита при злополуки; защитни устройства срещу рентгенови лъчи, с изключение на такива за медицински цели; защитно фолио за компютърни екрани; звукови аларми; звуковъзпроизвеждащи апарати; звукозаписни апарати; звукозаписни дискове; звукозаписни ленти; звукозаписни носители; звукоиздаващи апарати и машини; звукоиздаващи тръби и рупори; звукопредавателни апарати; звънци [предупредителни устройства]; знаци за безопасност [светещи]; знаци, светлинни; зумери; игли за електрически грамофони; идентифициращи нишки за електрически проводници; идентифициращи обвивки за електрически проводници; измерватели; измервателна стъклария; измервателни апарати; измервателни вериги за земемерни работи; измервателни инструменти; измервателни уреди; измервателни устройства, електрически; измервателни устройства за сателитни търсачки; изчислителни машини за обработка на данни; инвертори [електричество]; индикатори за водно ниво; индикатори за количество; индикатори на електрически загуби; индикатори на налягане; индуктори [електричество]; инкубатори за бактериални култури; инсталации, предпазващи от кражба, електрически; инструменти за анализ на газове; инструменти за наблюдение; инструменти за нивелиране; инструменти и машини за изпитване на материали; интегрални схеми; интерактивни терминали със сензорни екрани; интерфейс за компютри; инфрачервени детектори; кабели за стартери на двигатели; кабели, електрически; кабелопроводи [електричество]; калибриращи пръстени; калориметри; калъфи за контактни лещи с вградена функция за ултразвуково почистване; калъфи за лаптопи; калъфи за очила; калъфи за персонални цифрови помощници; калъфи за смартфони; калъфи за таблети; камери за задно виждане за превозни средства; кантари; кантари за баня; капачки за електрически контакти; капилярни тръбички за лабораторна употреба; карти памет за машини за видеоигри; карти с интегрални схеми [смарт карти]; касети за видеоигри; касети за мастило, ненапълнени, за принтери и фотокопирни машини; касетофони; каски за езда; касови апарати; катинари, електронни; катоди; катодни антикорозионни апарати; квантови компютри; километражи за превозни средства; кинематографски камери; кинематографски филми, експонирани; кислородни транссъдови апарати; клетъчни телефони; коаксиални кабели; кодирани карти за отключване; кодирани магнитни карти; колани за тяло за опора при повдигане на товари; колани с тежести за водолази; колектори, електрически; компактдиск плейъри; компактдискове [аудио-видео]; компактдискове [памет само за четене]; компаратори; компаси; компаси за измерване; компютри; компютърен софтуер, записан; компютърен софтуер за скрийнсейвъри, записан или с възможност за изтегляне; компютърен софтуер, с възможност за изтегляне, за управление на транзакции с криптовалута, използващ блокчейн технология; компютърен хардуер; компютърни бележници; компютърни клавиатури; компютърни периферни устройства; компютърни програми, които могат да бъдат прехвърлян върху друг носител; компютърни програми, записани; компютърни софтуерни платформи, записани или с възможност за изтегляне; компютърни софтуерни приложения за сваляне; комутатори; конвертори, електрически; кондензатори; контакти, електрически; контактни лещи; контролери за серво мотори; контролери за цифрови интерфейси на музикални инструменти, представляващи аудио интерфейси; конуси за улична сигнализация; корабни апарати и инструменти; коригиращи лещи [оптика]; космографски уреди; костюми за гмуркане; крачкомери; криптографски ключове, с възможност за изтегляне, за получаване и изразходване на криптографски активи; кристали от галенит [детектори]; кръгли логаритмични линийки; кутии за батерии; кутии за високоговорители; кутии, специално направени за фотографски уреди и инструменти; лабораторни вани; лабораторни пещи; лабораторни роботи; лабораторни пипети; лабораторни центрофуги; лаг [измервателни инструменти за скорост и изминат път на кораби]; лазери, с изключение на такива за медицински цели; лактометри; лампи за тъмни стаи [фотография]; лампи светкавици [фотография]; лаптопи; ленти за видеозапис; ленти за чистене на глави [записващи]; лещи за астрофотография; лещи за очила; лещи за приближение; линеали [измервателни инструменти]; линеали с прав ъгъл за измерване; лични карти, магнитни; логаритмични линийки; лоти; лупи [оптика]; магически, фокуснически фенери; магнити; магнитни кодиращи устройства; магнитни ленти; магнитни лентови устройства за компютри; магнитни носители на данни; магнитопроводи; магнитофони; макро лещи; манекени за изпитване на удар при катастрофи; манекени за спасителни упражнения [учебни апарати]; манометри; маркиращи измервателни уреди [дърводелски]; маркшайдерски либели; математически прибори; мачти за радиоантени; машини за дозиране; машини за издаване на фактури; машинни знаци; маяци, фарове, светещи; мегафони; меден проводник, изолиран; мембрани [акустика]; мембрани на електрически грамофони; мензули [геодезични инструменти]; мерителни лъжици; метални детектори за промишлени или военни цели; материали за електропроводи [проводници, кабели]; метеорологични балони; метеорологични инструменти; метрономи; механизми за апарати за броене; механизми за задействащи се с монети апарати; микрометри; микрометрични винтове за оптични инструменти; микропроцесори; микроскопи; микротоми; микрофони; мишки [компютърна периферия]; мишки вид "трекбол" (трасираща топка) [компютърно оборудване]; модеми; монетни апарати в паркинги; монитори [компютърен хардуер]; монитори [компютърни програми]; монтажни приспособления за кинематографски филми; морски компаси; мостови, платформени кантари; мрежи за предпазване от злополуки; музикални файлове, които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител; набори от данни, записани или с възможност за изтегляне; навигационни апарати за превозни средства [бордови компютри]; навигационни инструменти; наколенки за работници; невронни каски, не за медицински цели; неонови надписи; нивелири [инструменти за определяне на хоризонтала]; нивелири, либели; нивелирни лати [геодезични инструменти]; нониуси; обвивки за електрически кабели; обезопасителни средства, с изключение на такива за местата в превозни средства и спортно оборудване; обективи [лещи] [оптика]; обективи за селфи снимки; обзавеждане, специално за лаборатории; облекла за защита от злополуки, радиация и огън; облекла за защита от огън; облекло специално направено за лаборатории; обозначителни шамандури; оборотомери; обувки за защита от злополуки, радиация и огън; обучаващи апарати; обучаващи роботи; огледала [оптика]; огледала за контрол на работата; ограничители [електричество]; озонатори за калибриране; октанти, ъгломери; окуляри; омметри; операционни компютърни програми, записани; оптични апарати и инструменти; оптични влакна [нишки, провеждащи светлина]; оптични дискове; оптични кабели; оптични кондензатори; оптични лампи; оптични лещи; оптични мерници за артилерията; оптични мерници за огнестрелни оръжия; оптични носители на данни; оптични стъкла; оптични фенери; оптични четящи устройства; органични светодиоди [oled]; осцилографи; отвеси; отражателни дискове за носене за предотвратяване на произшествия [котешки очи]; охлаждащи поставки за лаптопи; очила; очила за коригиране на цветна слепота; очила за слънце; очила за спорт; очиларски изделия; педали за ефекти за китари; пейджъри; пенснета; перископи; персонални цифрови помощници [pdas]; перфокартни машини за офиси; печатни платки; печатни схеми; пиезоелектрически датчици; пипети за измерване, различни от тези за медицински или домакински цели; пирометри; планиметри; пластини за батерии; пластини за интегрални схеми; плотери; плочи за акумулаторни батерии; повишаващи трансформатори; подложки за мишки [компютърни]; подложки за ръце при работа с компютър; подложки за уши за слушалки; пожарни аларми; пожарникарски лодки, кораби; пожарникарски лопатки; пожарникарски маркучи; пожарогасители; пожарогасителни апарати; пожарогасителни топки; покривала за гасене на огън; полупроводници; поляриметри; портативни видео монитори; портативни измерващи устройства за ултрафини прахови частици; портативни компютри; портативни медиа плейъри; портативни радиотелефони [уоки-токи]; портативни стерео касетофони или cd-плеъри; портативни устройства за измерване на спортна активност; поставки за реторти, колби; постелки за предно табло, пригодени за държане на мобилни телефони и смартфони; почистващи апарати за грамофони плочи; почистващи апарати за звукозаписващи дискове; превключватели на елементи [електричество]; превключватели, електрически; превключвателни кутии [електричество]; превкпючвателни табла; предаватели на електронни сигнали; предавателни уредби [телекомуникации]; предпазители за зъби; предпазители от искри; предпазни каски за спорт; предпазни мрежи; предпазни платнища; предупредителни знаци [светещи]; предупредителни триъгълници, използвани при повреда на превозни средства; предупредителни устройства против кражби; прекъсвачи; преносими високоговорители; преносими високоговорители тип яка; преносими зарядни устройства; прецизни везни; прецизни измервателни апарати; призми [оптика]; принадлежности за глава, представляващи предпазни каски; принтери за билети; принтери за компютри; приспособления за маркиране дължината на дрехи; пробки за отчитане налягането на клапани; проводници, електрически; проектори на предното стъкло на превозни средства [hud дисплей]; прожекционни апарати; прожекционни апарати за диапозитиви; прожекционни екрани; протектори за глава за спорт; протектори за екрани на мобилни телефони; протектори за зъби за спорт; противозаслепяващи козирки за каски; противозаслепяващи очила; противопожарни коли - апарати; противопожарни помпи; пръскащи системи за защита от пожар; пръстен държач за мобилни телефони; пръстен стойка за мобилни телефони; пътни знаци, светещи или механични; радарни апарати; радиологични апарати за промишлени цели; радиологични екрани за промишлени цели; радиопредаватели [телекомуникация]; радиоприемници; радиоприемници за превозни средства; радиотелеграфни апарати; радиотелефонни апарати; разклонителни кутии [електричество]; размагнитващи апарати за магнитни ленти; разпределителни конзоли [електричество]; разпределителни кутии [електричество]; разпределителни табла [електричество]; разходомери за бензин; рамки за очила; рамки за фотографски диапозитиви; растери за фотогравиране; регулатори за сценично осветление; регулатори на импулсно напрежение; регулатори на напрежение за превозни средства; регулатори на светлина, електрически; регулатори на скоростта за електрически грамофони; регулиращи апарати, електрически; редуктори [електричество]; режещи апарати за филми; резистори, електрически; релета за време, автоматични; релета, електрически; рентгенови апарати, с изключение на такива за медицински цели; рентгенови тръби, с изключение на такива за медицински цели; рентгенови филми, експонирани; реостати; респиратори за филтриране на въздух, не за медицински цели; реторти, колби; рефрактометри; рефрактори; роботи за охранително наблюдение; роботи за телеприсъствие; ринг тон файлове за мобилни телефони, които могат да бъдат изтегляни; ролки [фотография]; ротори за колекторни намотки [електричество]; ръкавици за водолази; ръкавици за защита от злополуки; ръкавици за защита от рентгенови лъчи за промишлени цели; ръчни електронни речници; ръчни кантари [лостови везни]; светкавици за смартфони; светкавици [фотография]; светломери, фотометри; светлоотражателни предпазни жилетки; светлофилтри [фотография]; светодиоди [led]; светодиоди на квантови точки [qled]; светофарни сигнални устройства [апарати]; свирещи аларми; свирки за кучета; свързани гривни [измервателни инструменти]; сгъваеми смартфони; секстанти; селфи ринг лампи за смартфони; сензори за паркиране на превозни средства; сензорни ръкавици; сигнали при мъгла, неексплозивни; сигнали, светлинни или механични; сигнализиращи звънци за животни за насочване на добитък; сигнализиращи свирки; сигнализиращи табла, светлинни или механични; сигнализиращи шамандури; сигнални звънци; сигнални лазерни ракети за спасителни операции; сигнални фенери; сирени; скенери [апарати] за извършване на автомобилна диагностика; скенери [уреди за обработка на данни]; скоростомери; слушалки; слушалки за дистанционна комуникация; слушалки за игра на видеоигри; слънчеви батерии; слънчеви панели за производство на електричество; смарт високоговорители; смарт очила; смарт пръстени; смартфони; смарт часовници; сметала; сметачни машини; соломери; сонари; сонди за научни цели; софтуер за компютърни игри, записан; софтуер за компютърни игри с възможност за изтегляне от интернет; софтуер като медицинско устройство [samd], с възможност за изтегляне; спасителни жилетки; спасителни капсули при природни бедствия; спасителни лодки; спасителни мрежи; спасителни одеяла; спасителни пояси; спасителни ракети, неексплозивни и непиротехнически; спасителни салове; спасителни шамандури; спектрографски апарати; спектроскопи; спиртометри; спортни свирки; спътници за научни цели; стабилизатори на електричество за осветителни уреди; стереоскопи; стереоскопични апарати; стик за „селфи” [ръчен монопод]; стойки за телефон за превозни средства; стойки за фотографска апаратура; стойки, пригодени за лаптопи; столове за евакуация; стопяеми предпазители с жична вложка; стрелки за компаси; стробоскопи; струйници за пожарникарски маркучи; субуфери; сулфитометри; сушилни апарати за фотографски снимки; сушилни за използване във фотографията; сушилни окачалки [фотография]; сферометри; съдове за акумулатори; съдове за батерии; съдове за контактни лещи; съдове за предметни стъкла за микроскопи; съединители [електричество]; съединители [устройства за обработване на данни]; съединители за електрически линии; съединители за проводници [електричество]; съединители, електрически; съединителни кутии [електричество]; съединителни муфи за електрически кабели; табла, пултове за управление [електричество]; таблетен компютър; таксиметрови апарати; тапи за уши за водолази; тахометри; теглилки; теглилки [ръчни кантари]; тежести за притискане; телевизионни апарати; телеграфи [апарати]; телеграфни проводници; телекомуникационни апарати под формата на бижута; телеметри; телепрекъсвачи; телескопи; телетипи; телефони; телефонни апарати; телефонни микрофони; телефонни проводници; телефонни секретари; температурни индикатори; теодолити; терминали [електричество]; терминали за кредитни карти; термовизионни камери; термоелектронни лампи; термометри, с изключение на такива за медицински цели; термостати; термостати за превозни средства; термохигрометри; тигели [лабораторни]; т- образни линеали за измерване; токоизправители; тонер касети, непълни, за принтери и фотокопирни машини; топлинни регулатори; тотализатори [вид броячи]; транзистори [електроника]; транспондери; транспортири [измервателни инструменти]; трансформатори [електричество]; тренажори за управление и контролиране на превозни средства; триножници за фотоапарати; тренировъчни симулатори за ресусцитация; триоди; тръби на пито; тъмни стаи [фотография]; тънки клиентски компютри; уа-уа педали; увеличителни апарати [фотография]; ултра тънки високоговорители; управляващи апарати, автоматични, за превозни средства; уреди за анализ на размера на наночастици; уреди за измерване големината на пръстени; уреди за измерване размера на пръстите; уреди за измерване киселинността на водата; уреди за измерване на височина; уреди за измерване на морската дълбочина; уреди за измерване ъгъла на наклон; уреди за определяне гъстотата на млякото; уреди за определяне на плътност; уреди и инструменти за астрономията; уринометри; усилватели; усилватели за серво мотори; ускорители на частици; устройства за безопасност на железопътния транспорт; устройства за гласуване; устройства за дистанционно управление; устройства за компютърна памет; устройства за освобождаване на затвори за обективи [фотография]; устройства за отмерване на времето за варене на яйца [пясъчни часовници]; устройства за предпазване от смущения [електричество]; устройства за прожектиране на виртуални клавиатури; устройства за смяна на игли за електрически грамофони; устройства осигуряващи свободни ръце при използване на телефон (хендс фри); файлове с изображения, които могат да бъдат изтегляни; факсмашини; физични апарати и уреди; филми, експонирани; филтри за респираторни маски, не за медицински цели; филтри за ултравиолетови лъчи, за фотографията; филтри за употреба във фотографията; флопидискове; флуоресциращи екрани; фотоапарати [фотография]; фотогалванични елементи; фотографски закачалки за сушене; фотокопирни апарати [фотографски, електростатични, термични]; фотометри; фототелеграфни апарати; фризьорски тренировъчни глави [учебни апарати]; хаптични костюми, различни от такива за медицински цели; хелиографни апарати; хигрометри; хидрометри; химически апарати и инструменти; холограми; хроматографски апарати за лабораторни цели; хронографи [времезаписващи апарати]; хуманоидни роботи с изкуствен интелект за употреба в научни изследвания; хъбове за автоматизация на дома; хъбове за интелигентен дом; централни обработващи устройства [процесори]; центриращи уреди за фотографски диапозитиви; цикпотрони; цифрови знаци; цифрови метереологични станции; чанти, пригодени за лаптопи; часовници [устройства за регистриране на време]; черни кутии [записване на данни]; честотомери; четци за дигитални книги; четящи устройства [устройства за обработване на данни]; четящи устройства за баркод; чинийки на петри; чипове [интегрирани схеми]; шивашки уреди за мерене; шлемове за виртуална реалност; шнорхели; шнурове за очила; шпионки [увеличаващи лещи] за врати; шрифтови таблици; шублери; щипки за нос за водолази и плувци.