ЕPSYSTEMS™

ЕПСИСТЕМС™

Първата официална регистрация на търговската марка ЕPSYSTEMS е направена през 2023 година. По-долу са заглавията на класовете на стоките и услугите за търговските обхвати на марката. На долните бутони са пълните описания на всеки търговски обхват в съответните 6 класа по международната Ницска класификация

Класове стоки и услуги:
Клас 9
Клас 11
Клас 35
Клас 37
Клас 39
Клас 40
Всички


Клас 9: dvd плейъри; usb памет; азимутомери; актинометри; акселерометри; акумулатори, електрически; акумулатори, електрически, за превозни средства; акумулаторни кутии; акустични аларми; акустични съединители; акустични тръби; акустични тръби за високоговорители; алармени звънци, електрически; аларми; алидади; алтиметри; амперметри; анемометри; анимационни филми; аноди; анодни батерии; антени; антикатоди; апарати за анализ на въздуха; апарати за анализ на хранителни продукти; апарати за проверка на франкиране; апарати за връзка; апарати за генериране на газ за калибриране; апарати за ферментация за лабораторна употреба; апарати за гланциране на фотографски снимки; апарати за глобално позициониращи системи [gps]; апарати за дишане при подводно плуване; апарати за дишане, с изключение на такива за изкуствено дишане, не за медицински цели; апарати за записване от разстояние; апарати за измерване на налягане; апарати за измерване на скорост [фотография]; апарати за измерване от разстояние; апарати за измерване дебелината на кожи; апарати за изследване, не за медицински цели; апарати за йонизация, с изключение на такива за йонизация на въздуха или водата; апарати за контрол и управление на бойлери, парни котли; апарати за контрол на скоростта на превозни средства; апарати за ламбиране на яйца; апарати за магнитнорезонансно изобразяване [mri], не за медицински цели; апарати за наблюдение, различни от тези за медицински цели; апарати за проверка на пощенски печати; апарати за рентгенови снимки, с изключение на такива за медицински цели; апарати за суфлиране [аутокю]; апарати за тестване на кърма, различни от такива за медицинска или ветеринарна употреба; апарати за управление чрез сателит; апарати и инсталации за произвеждане на рентгенови лъчи, с изключение на такива за медицински цели; апарати и инструменти за претегляне; апертометри [оптика]; аудио- и видео- приемници; аудиовизуални апарати за обучение; аудио интерфейс; аудио миксери; ацедометри за акумулатори; багети за откриване на подпочвена вода; банкомати (atm устройства); барометри; батерии, електрически; батерии, електрически, за превозни средства; батерии за високо напрежение; батерии за електронни цигари; бебефони; бебешки везни; бебешки видео монитори; безжични микрофони с високоговорител; безжични преносими принтери за използване с лаптопи и мобилни устройства; безжични телефони; бетатрони; бинокли; биометрични ключалки; биометрични лични карти; биометрични паспорти; биореактори за клетъчно култивиране за научни изследвания; биореактори за лабораторна употреба; биочипове; бобини, електрически; брави, електрически; бронирани жилетки; бронирано облекло; броячи; броячи на нишки; броячни и сортиращи машини за пари; бутони за звънци; вакуумметри; вани за промиване [фотография]; вариометри; везни; везни с анализатор на телесна маса; верижки за очила; ветропоказателни ръкави; видеоекрани; видеокамери; видеокасети; видеомагнетофони; видеопроектори; видеотелефони; визьори, фотографски; винторезни шаблони; вискозиметри; високоговорители; високочестотни апарати; водолазни маски; военноморски сигнални уреди; войнишки каски; волтметри; времезаписващи апарати; връзки (аксесоари) за мобилни телефони; въздушни възглавници за защита от случайно падане; вълнометри; вътрешни охлаждащи вентилатори за компютри; газомери [измервателни инструменти]; газоразрядни тръби, електрически, с изключение на такива за осветление; галванични батерии; галванични елементи; галванометри; геодезични апарати и инструменти; геодезични измервателни инструменти; грамофони; грамофонни плочи; графики за мобилни телефони с възможност за записване на локално ниво; гривни с кодирани идентификационни данни, магнитни; гръмоотводи; градуирана стъклария; далекомери; дебитомери; декомпресионни камери; декоративни магнити; денсиметри; дестилатори за лабораторни опити; дестилационни апарати за научни цели; детектори; детектори за фалшиви пари; детектори на дим; джобни калкулатори; джойстик за компютри, различни от тези за видеоигри; джубокс автомати за компютри; диагностични апарати, с изключение на такива за медицински цели; диапозитиви [фотография]; диафрагми [фотография]; диафрагми, мембрани за научни апарати; дигитални термостати за контрол на климатични системи; дигитални фоторамки; диктофони; динамометри; дискове, магнитни; дискови устройства за компютри; дисплеи за поставяне на главата; дифракционни апарати [микроскопи]; дихателни маски, с изключение на такива за изкуствено дишане; днк чипове; дозиметри; домофони; дроселни бобини [импеданс]; дрегери за алкохол; дърводелски линии; държачи за електрически бобини; държани за плаки [фотография]; държачи, пригодени за мобилни телефони и смартфони; еквалайзери [аудио апарати]; електрически и електронни уреди за ефекти за музикални инструменти; електрифицирани огради; електрифицирани стълбове за монтиране на прожектори; електрически адаптери; електрически задвижващи механизми; електрически звънци за врати; електрически апарати за комутация; електрически инсталации за дистанционно управление на производствени операции; електрически кабелни инсталации за автомобили; електрически ключодържатели под формата на устройства за дистанционно управление; електрически линеен задвижващ механизъм; електрически предпазители; електрически щепсели; електродинамични апарати за дистанционно управление на сигнали; електродинамични устройства за дистанционно управление на железопътни стрелки; електроизолационни тръби; електролизни апарати за лабораторна употреба; електромагнитни бобини; електронни бележници; електронни джобни предаватели; електронни етикети за стоки; електронни интерактивни бели дъски; електронни контролери за серво мотори; електронни лампи; електронни лампи [радио]; електронни нашийници за дресиране на животни; електронни нотни листове с възможност за сваляне; електронни писалки [визуални индикаторни устройства]; електронни портфейли, с възможност за изтегляне; електронни публикации, които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител; електронни светлинни указатели; електронни системи за контрол на достъпа на заключващи се врати; електронни табла за обяви; електронни цифрови дисплеи; емотикони за мобилни телефони, с възможност за изтегляне; епидиаскопи; епруветки; ергометри; етикети с температурен индикатор за немедицински цели; ехолоти [уреди за определяне на местоположение по звук]; жетони за сигурност [криптиращи устройства]; живачни нивелири; животоспасяващи апарати и уреди; жици, електрически; задействани с монети музикални автомати [джубокс автомати]; задействащи се с монети механизми за телевизионни приемници; запалителни батерии; запалителни устройства, електрически, за дистанционно запалване; зарядни станции за електромобили; зарядни устройства; зарядни устройства за електрически акумулатори; зарядни устройства за електронни цигари; зарядни устройства за мобилни телефони; затвори за обективи, обтуратори [фотография]; захаромери; защитни каски; защитни костюми за летци; защитни маски, не за медицински цели; защитни маски срещу прах с устройство за пречистване на въздуха; защитни покрития за смартфони; защитни работни маски за лице; защитни устройства за лично ползване за защита при злополуки; защитни устройства срещу рентгенови лъчи, с изключение на такива за медицински цели; защитно фолио за компютърни екрани; звукови аларми; звуковъзпроизвеждащи апарати; звукозаписни апарати; звукозаписни дискове; звукозаписни ленти; звукозаписни носители; звукоиздаващи апарати и машини; звукоиздаващи тръби и рупори; звукопредавателни апарати; звънци [предупредителни устройства]; знаци за безопасност [светещи]; знаци, светлинни; зумери; игли за електрически грамофони; идентифициращи нишки за електрически проводници; идентифициращи обвивки за електрически проводници; измерватели; измервателна стъклария; измервателни апарати; измервателни вериги за земемерни работи; измервателни инструменти; измервателни уреди; измервателни устройства, електрически; измервателни устройства за сателитни търсачки; изчислителни машини за обработка на данни; инвертори [електричество]; индикатори за водно ниво; индикатори за количество; индикатори на електрически загуби; индикатори на налягане; индуктори [електричество]; инкубатори за бактериални култури; инсталации, предпазващи от кражба, електрически; инструменти за анализ на газове; инструменти за наблюдение; инструменти за нивелиране; инструменти и машини за изпитване на материали; интегрални схеми; интерактивни терминали със сензорни екрани; интерфейс за компютри; инфрачервени детектори; кабели за стартери на двигатели; кабели, електрически; кабелопроводи [електричество]; калибриращи пръстени; калориметри; калъфи за контактни лещи с вградена функция за ултразвуково почистване; калъфи за лаптопи; калъфи за очила; калъфи за персонални цифрови помощници; калъфи за смартфони; калъфи за таблети; камери за задно виждане за превозни средства; кантари; кантари за баня; капачки за електрически контакти; капилярни тръбички за лабораторна употреба; карти памет за машини за видеоигри; карти с интегрални схеми [смарт карти]; касети за видеоигри; касети за мастило, ненапълнени, за принтери и фотокопирни машини; касетофони; каски за езда; касови апарати; катинари, електронни; катоди; катодни антикорозионни апарати; квантови компютри; километражи за превозни средства; кинематографски камери; кинематографски филми, експонирани; кислородни транссъдови апарати; клетъчни телефони; коаксиални кабели; кодирани карти за отключване; кодирани магнитни карти; колани за тяло за опора при повдигане на товари; колани с тежести за водолази; колектори, електрически; компактдиск плейъри; компактдискове [аудио-видео]; компактдискове [памет само за четене]; компаратори; компаси; компаси за измерване; компютри; компютърен софтуер, записан; компютърен софтуер за скрийнсейвъри, записан или с възможност за изтегляне; компютърен софтуер, с възможност за изтегляне, за управление на транзакции с криптовалута, използващ блокчейн технология; компютърен хардуер; компютърни бележници; компютърни клавиатури; компютърни периферни устройства; компютърни програми, които могат да бъдат прехвърлян върху друг носител; компютърни програми, записани; компютърни софтуерни платформи, записани или с възможност за изтегляне; компютърни софтуерни приложения за сваляне; комутатори; конвертори, електрически; кондензатори; контакти, електрически; контактни лещи; контролери за серво мотори; контролери за цифрови интерфейси на музикални инструменти, представляващи аудио интерфейси; конуси за улична сигнализация; корабни апарати и инструменти; коригиращи лещи [оптика]; космографски уреди; костюми за гмуркане; крачкомери; криптографски ключове, с възможност за изтегляне, за получаване и изразходване на криптографски активи; кристали от галенит [детектори]; кръгли логаритмични линийки; кутии за батерии; кутии за високоговорители; кутии, специално направени за фотографски уреди и инструменти; лабораторни вани; лабораторни пещи; лабораторни роботи; лабораторни пипети; лабораторни центрофуги; лаг [измервателни инструменти за скорост и изминат път на кораби]; лазери, с изключение на такива за медицински цели; лактометри; лампи за тъмни стаи [фотография]; лампи светкавици [фотография]; лаптопи; ленти за видеозапис; ленти за чистене на глави [записващи]; лещи за астрофотография; лещи за очила; лещи за приближение; линеали [измервателни инструменти]; линеали с прав ъгъл за измерване; лични карти, магнитни; логаритмични линийки; лоти; лупи [оптика]; магически, фокуснически фенери; магнити; магнитни кодиращи устройства; магнитни ленти; магнитни лентови устройства за компютри; магнитни носители на данни; магнитопроводи; магнитофони; макро лещи; манекени за изпитване на удар при катастрофи; манекени за спасителни упражнения [учебни апарати]; манометри; маркиращи измервателни уреди [дърводелски]; маркшайдерски либели; математически прибори; мачти за радиоантени; машини за дозиране; машини за издаване на фактури; машинни знаци; маяци, фарове, светещи; мегафони; меден проводник, изолиран; мембрани [акустика]; мембрани на електрически грамофони; мензули [геодезични инструменти]; мерителни лъжици; метални детектори за промишлени или военни цели; материали за електропроводи [проводници, кабели]; метеорологични балони; метеорологични инструменти; метрономи; механизми за апарати за броене; механизми за задействащи се с монети апарати; микрометри; микрометрични винтове за оптични инструменти; микропроцесори; микроскопи; микротоми; микрофони; мишки [компютърна периферия]; мишки вид "трекбол" (трасираща топка) [компютърно оборудване]; модеми; монетни апарати в паркинги; монитори [компютърен хардуер]; монитори [компютърни програми]; монтажни приспособления за кинематографски филми; морски компаси; мостови, платформени кантари; мрежи за предпазване от злополуки; музикални файлове, които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител; набори от данни, записани или с възможност за изтегляне; навигационни апарати за превозни средства [бордови компютри]; навигационни инструменти; наколенки за работници; невронни каски, не за медицински цели; неонови надписи; нивелири [инструменти за определяне на хоризонтала]; нивелири, либели; нивелирни лати [геодезични инструменти]; нониуси; обвивки за електрически кабели; обезопасителни средства, с изключение на такива за местата в превозни средства и спортно оборудване; обективи [лещи] [оптика]; обективи за селфи снимки; обзавеждане, специално за лаборатории; облекла за защита от злополуки, радиация и огън; облекла за защита от огън; облекло специално направено за лаборатории; обозначителни шамандури; оборотомери; обувки за защита от злополуки, радиация и огън; обучаващи апарати; обучаващи роботи; огледала [оптика]; огледала за контрол на работата; ограничители [електричество]; озонатори за калибриране; октанти, ъгломери; окуляри; омметри; операционни компютърни програми, записани; оптични апарати и инструменти; оптични влакна [нишки, провеждащи светлина]; оптични дискове; оптични кабели; оптични кондензатори; оптични лампи; оптични лещи; оптични мерници за артилерията; оптични мерници за огнестрелни оръжия; оптични носители на данни; оптични стъкла; оптични фенери; оптични четящи устройства; органични светодиоди [oled]; осцилографи; отвеси; отражателни дискове за носене за предотвратяване на произшествия [котешки очи]; охлаждащи поставки за лаптопи; очила; очила за коригиране на цветна слепота; очила за слънце; очила за спорт; очиларски изделия; педали за ефекти за китари; пейджъри; пенснета; перископи; персонални цифрови помощници [pdas]; перфокартни машини за офиси; печатни платки; печатни схеми; пиезоелектрически датчици; пипети за измерване, различни от тези за медицински или домакински цели; пирометри; планиметри; пластини за батерии; пластини за интегрални схеми; плотери; плочи за акумулаторни батерии; повишаващи трансформатори; подложки за мишки [компютърни]; подложки за ръце при работа с компютър; подложки за уши за слушалки; пожарни аларми; пожарникарски лодки, кораби; пожарникарски лопатки; пожарникарски маркучи; пожарогасители; пожарогасителни апарати; пожарогасителни топки; покривала за гасене на огън; полупроводници; поляриметри; портативни видео монитори; портативни измерващи устройства за ултрафини прахови частици; портативни компютри; портативни медиа плейъри; портативни радиотелефони [уоки-токи]; портативни стерео касетофони или cd-плеъри; портативни устройства за измерване на спортна активност; поставки за реторти, колби; постелки за предно табло, пригодени за държане на мобилни телефони и смартфони; почистващи апарати за грамофони плочи; почистващи апарати за звукозаписващи дискове; превключватели на елементи [електричество]; превключватели, електрически; превключвателни кутии [електричество]; превкпючвателни табла; предаватели на електронни сигнали; предавателни уредби [телекомуникации]; предпазители за зъби; предпазители от искри; предпазни каски за спорт; предпазни мрежи; предпазни платнища; предупредителни знаци [светещи]; предупредителни триъгълници, използвани при повреда на превозни средства; предупредителни устройства против кражби; прекъсвачи; преносими високоговорители; преносими високоговорители тип яка; преносими зарядни устройства; прецизни везни; прецизни измервателни апарати; призми [оптика]; принадлежности за глава, представляващи предпазни каски; принтери за билети; принтери за компютри; приспособления за маркиране дължината на дрехи; пробки за отчитане налягането на клапани; проводници, електрически; проектори на предното стъкло на превозни средства [hud дисплей]; прожекционни апарати; прожекционни апарати за диапозитиви; прожекционни екрани; протектори за глава за спорт; протектори за екрани на мобилни телефони; протектори за зъби за спорт; противозаслепяващи козирки за каски; противозаслепяващи очила; противопожарни коли - апарати; противопожарни помпи; пръскащи системи за защита от пожар; пръстен държач за мобилни телефони; пръстен стойка за мобилни телефони; пътни знаци, светещи или механични; радарни апарати; радиологични апарати за промишлени цели; радиологични екрани за промишлени цели; радиопредаватели [телекомуникация]; радиоприемници; радиоприемници за превозни средства; радиотелеграфни апарати; радиотелефонни апарати; разклонителни кутии [електричество]; размагнитващи апарати за магнитни ленти; разпределителни конзоли [електричество]; разпределителни кутии [електричество]; разпределителни табла [електричество]; разходомери за бензин; рамки за очила; рамки за фотографски диапозитиви; растери за фотогравиране; регулатори за сценично осветление; регулатори на импулсно напрежение; регулатори на напрежение за превозни средства; регулатори на светлина, електрически; регулатори на скоростта за електрически грамофони; регулиращи апарати, електрически; редуктори [електричество]; режещи апарати за филми; резистори, електрически; релета за време, автоматични; релета, електрически; рентгенови апарати, с изключение на такива за медицински цели; рентгенови тръби, с изключение на такива за медицински цели; рентгенови филми, експонирани; реостати; респиратори за филтриране на въздух, не за медицински цели; реторти, колби; рефрактометри; рефрактори; роботи за охранително наблюдение; роботи за телеприсъствие; ринг тон файлове за мобилни телефони, които могат да бъдат изтегляни; ролки [фотография]; ротори за колекторни намотки [електричество]; ръкавици за водолази; ръкавици за защита от злополуки; ръкавици за защита от рентгенови лъчи за промишлени цели; ръчни електронни речници; ръчни кантари [лостови везни]; светкавици за смартфони; светкавици [фотография]; светломери, фотометри; светлоотражателни предпазни жилетки; светлофилтри [фотография]; светодиоди [led]; светодиоди на квантови точки [qled]; светофарни сигнални устройства [апарати]; свирещи аларми; свирки за кучета; свързани гривни [измервателни инструменти]; сгъваеми смартфони; секстанти; селфи ринг лампи за смартфони; сензори за паркиране на превозни средства; сензорни ръкавици; сигнали при мъгла, неексплозивни; сигнали, светлинни или механични; сигнализиращи звънци за животни за насочване на добитък; сигнализиращи свирки; сигнализиращи табла, светлинни или механични; сигнализиращи шамандури; сигнални звънци; сигнални лазерни ракети за спасителни операции; сигнални фенери; сирени; скенери [апарати] за извършване на автомобилна диагностика; скенери [уреди за обработка на данни]; скоростомери; слушалки; слушалки за дистанционна комуникация; слушалки за игра на видеоигри; слънчеви батерии; слънчеви панели за производство на електричество; смарт високоговорители; смарт очила; смарт пръстени; смартфони; смарт часовници; сметала; сметачни машини; соломери; сонари; сонди за научни цели; софтуер за компютърни игри, записан; софтуер за компютърни игри с възможност за изтегляне от интернет; софтуер като медицинско устройство [samd], с възможност за изтегляне; спасителни жилетки; спасителни капсули при природни бедствия; спасителни лодки; спасителни мрежи; спасителни одеяла; спасителни пояси; спасителни ракети, неексплозивни и непиротехнически; спасителни салове; спасителни шамандури; спектрографски апарати; спектроскопи; спиртометри; спортни свирки; спътници за научни цели; стабилизатори на електричество за осветителни уреди; стереоскопи; стереоскопични апарати; стик за „селфи” [ръчен монопод]; стойки за телефон за превозни средства; стойки за фотографска апаратура; стойки, пригодени за лаптопи; столове за евакуация; стопяеми предпазители с жична вложка; стрелки за компаси; стробоскопи; струйници за пожарникарски маркучи; субуфери; сулфитометри; сушилни апарати за фотографски снимки; сушилни за използване във фотографията; сушилни окачалки [фотография]; сферометри; съдове за акумулатори; съдове за батерии; съдове за контактни лещи; съдове за предметни стъкла за микроскопи; съединители [електричество]; съединители [устройства за обработване на данни]; съединители за електрически линии; съединители за проводници [електричество]; съединители, електрически; съединителни кутии [електричество]; съединителни муфи за електрически кабели; табла, пултове за управление [електричество]; таблетен компютър; таксиметрови апарати; тапи за уши за водолази; тахометри; теглилки; теглилки [ръчни кантари]; тежести за притискане; телевизионни апарати; телеграфи [апарати]; телеграфни проводници; телекомуникационни апарати под формата на бижута; телеметри; телепрекъсвачи; телескопи; телетипи; телефони; телефонни апарати; телефонни микрофони; телефонни проводници; телефонни секретари; температурни индикатори; теодолити; терминали [електричество]; терминали за кредитни карти; термовизионни камери; термоелектронни лампи; термометри, с изключение на такива за медицински цели; термостати; термостати за превозни средства; термохигрометри; тигели [лабораторни]; т- образни линеали за измерване; токоизправители; тонер касети, непълни, за принтери и фотокопирни машини; топлинни регулатори; тотализатори [вид броячи]; транзистори [електроника]; транспондери; транспортири [измервателни инструменти]; трансформатори [електричество]; тренажори за управление и контролиране на превозни средства; триножници за фотоапарати; тренировъчни симулатори за ресусцитация; триоди; тръби на пито; тъмни стаи [фотография]; тънки клиентски компютри; уа-уа педали; увеличителни апарати [фотография]; ултра тънки високоговорители; управляващи апарати, автоматични, за превозни средства; уреди за анализ на размера на наночастици; уреди за измерване големината на пръстени; уреди за измерване размера на пръстите; уреди за измерване киселинността на водата; уреди за измерване на височина; уреди за измерване на морската дълбочина; уреди за измерване ъгъла на наклон; уреди за определяне гъстотата на млякото; уреди за определяне на плътност; уреди и инструменти за астрономията; уринометри; усилватели; усилватели за серво мотори; ускорители на частици; устройства за безопасност на железопътния транспорт; устройства за гласуване; устройства за дистанционно управление; устройства за компютърна памет; устройства за освобождаване на затвори за обективи [фотография]; устройства за отмерване на времето за варене на яйца [пясъчни часовници]; устройства за предпазване от смущения [електричество]; устройства за прожектиране на виртуални клавиатури; устройства за смяна на игли за електрически грамофони; устройства осигуряващи свободни ръце при използване на телефон (хендс фри); файлове с изображения, които могат да бъдат изтегляни; факсмашини; физични апарати и уреди; филми, експонирани; филтри за респираторни маски, не за медицински цели; филтри за ултравиолетови лъчи, за фотографията; филтри за употреба във фотографията; флопидискове; флуоресциращи екрани; фотоапарати [фотография]; фотогалванични елементи; фотографски закачалки за сушене; фотокопирни апарати [фотографски, електростатични, термични]; фотометри; фототелеграфни апарати; фризьорски тренировъчни глави [учебни апарати]; хаптични костюми, различни от такива за медицински цели; хелиографни апарати; хигрометри; хидрометри; химически апарати и инструменти; холограми; хроматографски апарати за лабораторни цели; хронографи [времезаписващи апарати]; хуманоидни роботи с изкуствен интелект за употреба в научни изследвания; хъбове за автоматизация на дома; хъбове за интелигентен дом; централни обработващи устройства [процесори]; центриращи уреди за фотографски диапозитиви; цикпотрони; цифрови знаци; цифрови метереологични станции; чанти, пригодени за лаптопи; часовници [устройства за регистриране на време]; черни кутии [записване на данни]; честотомери; четци за дигитални книги; четящи устройства [устройства за обработване на данни]; четящи устройства за баркод; чинийки на петри; чипове [интегрирани схеми]; шивашки уреди за мерене; шлемове за виртуална реалност; шнорхели; шнурове за очила; шпионки [увеличаващи лещи] за врати; шрифтови таблици; шублери; щипки за нос за водолази и плувци.

Клас 11: апарати за зареждане на пещи; апарати за затопляне и охлаждане за уреди за наливане на топли и студени напитки; апарати за захранване на отоплителни котли; апарати за изсушаване на въздух; апарати за изхвърляне на въртящи се струи; апарати за охлаждане на въздух; апарати за охлаждане на напитки; апарати за придобиване на тен [соларни лампи]; апарати за стерилизация на книги; апарати за филтриране на аквариуми; апарати за хидромасажни вани; ароматизиращи апарати, не за лично ползване; аспиратори за кухни; ацетиленови генератори; ацетиленови горелки; бели стаи [санитарни инсталации]; бидета; бойлери [с изключение на части за машини]; вани за баня; вани със завихряне на водата; вентилатори [климатични инсталации]; вентилатори [части на климатични инсталации]; вентилатори за комини; вентилационни [климатични] инсталации за превозни средства; вентилационни [климатични] инсталации и апарати; вентилационни капаци; вентилационни капаци за лаборатории; водни захранващи инсталации; водни нагреватели; водни пречиствателни инсталации; водни промиващи инсталации; водни разпределителни инсталации; водни стерилизатори; водни филтриращи устройства; водонагреватели [апарати]; водопречиствателни апарати и машини; водопроводи за санитарни инсталации; водопроводни инсталации; водопроводни инсталации за баня; водопроводни смесителни кранове; водопроводни смесителни кранове за тръби; въглерод за електродъгови лампи; въглища за барбекю; въздухопречиствателни апарати и машини; въздушни вентили за парни отоплителни инсталации; въздушни кондициониращи апарати; въздушни подгреватели; въртящи се шишове за печене на месо; газови бойлери; газови горелки; газови запалки; газови лампи; газоохладители [с изключение на части на машини]; газоочистващи инсталации; газоочистители [части за газови инсталации]; газоходи за отоплителни котли; генератори на микромехурчета за вани; гирлянди от цветни лампи за празнична украса; глобуси за лампи; горелки; горелки за лампи; готварски печки; готварски съдове, електрически; готварски уреди и инсталации; грейки [бутилки]; грейки за затопляне на легла; грейки за крака [електрически или неелектрически]; грилове; грилове [готварски приспособления]; дезинфекциращи апарати; дезинфекциращи апарати, не за медицински цели; дезинфекциращи дозаторни устройства за тоалетни; декоративни фонтани; демпфери [отоплителни]; дестилатори; дестилационни апарати; дестилационни колони; дехидратори за храни, електрически; джобни грейки; димни тръби; душкабини; душове; държачи за абажури за лампи; държачи за газови горелки; електрически вентилатори за лично ползване; електрически винарни; електрически газоразрядни лампи, за осветление; електрически крушки; електрически кухненски плотове за готвене; електрически лампи; електрически преси за тортиля; електрически приспособления за производство на кисело мляко; електрически тенджери; електрически тенджери под налягане; електрически фенерчета; електродъгови лампи; запалки; зъболекарски пещи; изпарители; изпускателни тръби за използване в нефтената промишленост; изравнителни резервоари; изсушаващи апарати; инвентар за пещи [опори]; инсталации за баня; инсталации за генериране на пара; инсталации за обработване на ядрено гориво и ядрени забавящи материали; инсталации за сауни; инсталации за филтриране на въздух; йонизиращи апарати за обработване на въздух или вода; казани за миене; казани за стайни перални; камини; камини [стайни]; капкови дифузори за напоителни инсталации; кафемашини, електрически; килими с електрическо отопление; китайски фенери; климатични инсталации; климатични инсталации за превозни средства; ковачници, преносими; конвейерни инсталации за пепел, автоматични; котли, електрически; кутии за лампи; лабораторни горелки; лабораторни лампи; лампени стъкла; лампени шишета; лампи; лампи за нокти; лампи с нажежаема жичка за пътепоказатели за превозни средства; лампиони; лечебни лампи, не за медицински цели; луминесцентни лампи; магнезиеви нажежаеми жички за осветление; мазутни горелки; малцови пещи; маслени лампи; машини за печене на хляб; машини за приготвяне на хляб; машини за приготвяне на оризови кексчета (моши), електрически, за домакински цели; машини за приготвяне на сладолед; машини и апарати за лед; мивки; микровълнови печки [готварски уреди]; микровълнови фурни за индустриални цели; миньорски лампи; мултифункционални уреди за готвене; нагреватели за нагряване на метали; нагреватели за чаши, захранвани с usb; нагреватели, електрически, за биберони за хранене; нагревателни апарати; нагревателни апарати за размразяване прозорците на превозни средства; нагревателни апарати за твърди, течни или газообразни горива; нагревателни апарати, електрически; нагревателни бойлери; нагревателни възглавници, електрически, не за медицински цели; нагревателни елементи; нагревателни инсталации; нагревателни инсталации за топла вода; нагревателни нажежаеми жички, електрически; нагревателни плочи; нагревателни подложки, електрически, не за медицински цели; нажежаващи горелки; нажежаеми жички за електрически лампи; напоителни инсталации, автоматични; насочени светлини за велосипеди; нефтоочистващи апарати; ниворегулиращи клапани за резервоари; обезопасени лампи за рудници; обезопасяващи приспособления за водни или газови инсталации и тръби; обезсоляващи инсталации; облекло с електрическо подгряване; овлажнители за радиатори за централно отопление; одеяла, електрически, не за медицински цели; оксихидридни горелки; осветителни инсталации за въздушни превозни средства; осветителни крушки; осветителни уреди и инсталации; осветителни устройства за превозни средства; осветление за автомобили; осветление за аквариуми; отопление за бани; отоплители за аквариуми; охладители за пещи; охладителни инсталации за вода; охладителни инсталации за мляко; охладителни инсталации за течности; охладителни инсталации за тютюн; охладителни инсталации и машини; охладителни устройства и инсталации; охлаждащи съдове за пещи; парни апарати за лице [сауни]; парни котли [с изключение на части на машини]; пастьоризатори; печки [отоплителни апарати]; пещи; пещи за горещ въздух; пещи за изгаряне на отпадъци; пещи за изпичане; пещи за печене на кафе; пещи за плодове; пещи за тютюн; пещи, с изключение на лабораторните пещи; писоари, представляващи санитарна арматура; пистолети за горещ въздух; плочи за готварски печки; подводни прожектори; подложни шайби, пръстени за водни смесителни кранове; поливни машини за селскостопански нужди; полилеи; полимеризационни инсталации; потопяеми нагреватели; пречиствателни инсталации за отпадъчни води; пречиствателни кули за дестилация; приспособления за затопляне на легла; прожектори; промиващи апарати; противобактерийни горелки; противобактерийни лампи за пречистване на въздух; противозаслепяващи уреди за превозни средства [приспособления за фарове]; радиатори [отоплителни]; радиатори за превозни средства; радиатори за централно отопление; радиатори, електрически; радиаторни тапи; размразители за превозни средства; разсейватели на светлина; разширителни съдове за централни отоплителни инсталации; регулиращи и обезопасяващи приспособления за водни инсталации; регулиращи и обезопасяващи приспособления за газови апарати; регулиращи и обезопасяващи приспособления за газови тръби; регулиращи приспособления за водни или газови инсталации и тръби; резервоари за вода под налягане; рефлектори за лампи; рефлектори за превозни средства; санитарни апарати и инсталации; светещи номера за къщи; светлини за мотоциклети; светлини за превозни средства; светлини, електрически, за коледни елхи; светодиоди [led] за осветителни уреди; сгурийни шахти за пещи; седящи вани за баня; серпентини [части за дестилиращи, отоплителни или охладителни инсталации]; сешоари за коса; скари [готварски приспособления]; скари на пещи; слънчеви пещи; слънчеви термални колектори [нагревателни]; смесителни кранове за водопроводни тръби; спирални лампи; спиртни горелки; средства за затопляне на ръце, захранвани с usb; станоци за печене на открит огън; стелки за обувки с електрическо загряване; стерилизатори; стерилизатори за въздух; структурни рамки за пещи; сушилни апарати; сушилни апарати за ръце за умивални; сушилни апарати за храни за животни и фураж; сушилни апарати и инсталации; сушилни за перални, електрически; съдове за приготвяне на тажин, електрически; таванно осветление; тенджери за приготвяне на кускус, електрически; термокани, електрически; термопомпи; термостатични клапани [части на отоплителни инсталации]; тоалетни [клозети]; тоалетни седалки; тоалетни чинии; тоалетни, преносими; топли витрини; топлинни акумулатори; топлинни регенератори; топлообменници, различни от части на машини; тостери; тръби за котли за отоплителни инсталации; тръбни съединителни части за пещи от огнеупорна глина; турски кабини за баня, преносими; улични водопроводни кранове; улични лампи; ултравиолетови лампи, не за медицински цели; умивалници [части на санитарни инсталации]; уреди за готвене на вакуумирана храна на водна баня [sous vide], електрически; уреди за затопляне на въздуха в бани; уреди за парно гладене; уреди за печене; уреди за пържене с горещ въздух; устройства за водохващане; устройства за залепване чрез нагряване; устройства за топлене на крака, загрявани електрически; устройства и инсталации за омекотяване на вода; факли; фарове за автомобили; фарове за велосипеди; фарове за превозни средства; фасунги за електрическо осветление; фенери за глава (челници); фенери за осветление; фенери със свещи; филтри за климатични инсталации; филтри за питейна вода; фитили за нафтови печки; фитинги за баня; фитинги, профилни, за пещи; фонтани; форми за печене на вафли, електрически; фризери, камери за замразяване; фрикционни запалки за запалване на газ; фурни за печене; хидропонични системи за отглеждане; хладилни апарати и машини; хладилни витрини [открити или остъклени хладилни шкафове]; хладилни камери; хладилни контейнери; хладилни кутии, електрически; хладилни приспособления и инсталации; хладилни шкафове; хладилници; хладилници, уреди за охлаждане и замразяване с цел съхранение в медицината; хлориращи апарати за плувни басейни; хроматографски апарати [за промишлени цели]; цветни лампи за празнична украса; цедки за кафе, електрически; чорапчета за газови лампи; шишове за печене; шоколадови фонтани, електрически; ядрени реактори.

Клас 35: абониране за телекомуникационни услуги за трети лица; административна помощ в отговор на покани за участие в търгове; административни услуги за медицински направления; административни услуги, свързани с преместване на предприятия; административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на компании от подизпълнител; административно управление на програми за лоялни клиенти; административно управление на програми за лоялни клиенти на авиокомпании; административно управление на хотели; актуализиране и поддържане на данни в компютърна база данни; актуализиране и поддържане на информация в регистри; актуализиране на рекламни материали; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; бизнес посреднически услуги за свързване на потенциални инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране; бизнес управление за доставчици на услуги на свободна практика; бизнес управление на програми за възстановяване на средства за трети лица; временно бизнес управление; връзки с обществеността; изготвяне на ведомости; изготвяне на потребителски профил за търговски или маркетингови цели; изготвяне на статистически данни; издаване на фактури; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; интернет индексиране за търговски или рекламни цели; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; консултации относно комуникационна стратегия за връзки с обществеността; консултации относно комуникационна стратегия за реклама; корпоративни комуникационни услуги; маркетинг; маркетинг в рамките на издаване на софтуер; машинописни услуги; набиране на кадри; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите за трети лица; онлайн реклама в компютърна мрежа; онлайн услуги за търговия на дребно с мелодии за мобилни телефони, с възможност за изтегляне; онлайн услуги за търговия на дребно с предварително записани музика и филми, с възможност за изтегляне; онлайн услуги за търговия на дребно с цифрова музика, с възможност за изтегляне от интернет; оптимизиране на търсещи системи, с цел увеличаване на продажбите; оптимизиране на уеб сайт- трафик; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търгове; организиране на търговски панаири; осигуряване на онлайн пазара за покупко-продажба на стоки и услуги; отдаване под наем на автомати за продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на офис оборудване в помещения за съвместна работа; отдаване под наем на рекламни билбордове; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под наем на търговски щандове; отдаване под наем на фотокопирни машини; писане на сценарии за рекламни цели; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; подреждане на витрини; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; попълване на данъчни декларации; преглед на печата; пей пър клик реклама; предоставяне на бизнес информация чрез уебсайт; предоставяне на класации от потребителите за търговски или рекламни цели; предоставяне на отзиви от страна на потребителите за търговски или рекламни цели; предоставяне на потребителски оценки за търговски или рекламни цели; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители при избора на продукти и услуги; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; предоставяне на търговска информация; предоставяне на търговска и фирмена информация за контакт; приемане на телефонни съобщения за отсъстващи абонати; производство на програми за телешопинг; производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията; психологическо тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове; радиорекламиране; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]; разработване на рекламни материали; регистриране на писмени съобщения и данни; реклама; рекламиране на открито; рекламиране на стоки и услуги чрез спонсорство на спортни събития; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез пощенски поръчки; рекламиране чрез телевизията; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; създаване на рекламни текстове; съставяне на автобиографии за трети лица; съставяне на извлечения от сметки; съставяне на индекси на информация за търговски или рекламни цели; текстообработка; телемаркетингови услуги; транскрибиране на съобщения [административна дейност]; търговия на дребно с пекарски тестени изделия; търговия на дребно с произведения на изкуството, предоставени от художествени галерии; търговия на дребно с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; търговия на едро с фармацевтични, ветеринарни и санитарни препарати и медицински консумативи; търговски оценки; търговски справки; търговски посреднически услуги; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; търсене в компютърни бази данни за трети лица; управление на бизнес проекти; управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта на изкуството; уреждане на бизнес договори за трети лица; услуги за маркетингови изследвания; услуги за медийни връзки; услуги за напомняне за уговорени срещи [административна дейност]; услуги за подаване на данъчни декларации; услуги за проучване на конкуренцията; услуги за регистър с желани подаръци; услуги за търговско лобиране; услуги за уреждане на срещи [административна дейност]; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на агенции за внос и износ; услуги на агенции за търговска информация; услуги на кол центрове; услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки; услуги на рекламни агенции; услуги на трудови борси; услуги, свързани с водене на преговори и сключване на търговски сделки за сметка на трети лица; услуги, свързани със сравняване на цени; финансови одити; фотокопирни услуги; целеви маркетинг.

Клас 37: услуги за монтаж на електрически инсталации; подземни строителни работи, свързани с електрически инсталации;поддръжка на търговски електрически системи;инсталиране на съоръжения и оборудване, по- специално генератори за производство на електрически ток;предоставяне на информация във връзка с ремонта или поддръжката на електрически осветителни апарати;предоставяне на информация във връзка с инсталирането на електрически апарати;поддръжка и ремонт на газови и електрически инсталации;ремонтни услуги за електрически генератори и вятърни турбини;ремонт или поддръжка на електрически осветителни апарати;отстраняване на смущения в електрически апарати;инсталиране на системи за електрическо осветление и енергия;услуги за строителство на инсталации за генериране на енергия;ремонт на съоръжения и машини за производство на енергия;поддръжка и ремонт на инсталации за генериране на енергия;ремонт на апарати и инсталации за генериране на енергия;обслужване на апарати и инсталации за генериране на енергия;поддръжка на апарати и инсталации за генериране на енергия;поддръжка, обслужване и ремонт на апарати и инсталации за генериране на енергия;подземни строителни работи, свързани със системи за газоснабдяване;инсталиране на системи от тръби за провеждане на газове;подземни строителни работи, свързани с поставяне на тръби за газоснабдяване;ремонт на системи за газоснабдяване;инсталиране на газопроводи и водопроводи;инсталиране на газоснабдяващи и газоразпределителни апарати;монтаж на водопроводни, газови и водни инсталации;поддръжка и ремонт на системи, включващи маркучи които пренасят газ;предоставяне на информация във връзка с ремонта или поддръжката на газови водонагреватели;монтиране на системи, захранвани със слънчева енергия;предоставяне на информация във връзка с ремонта или поддръжката на енергийни генератори;инсталиране на генератори на електрическа енергия;изграждане на електроцентрали за енергия от морските вълни;поддръжка и ремонт на на електроцентрали за енергия от морските вълни;инсталиране на апарати за генериране на енергия;поддръжка и ремонт на генератори за електричество.

Клас 39: електроразпределение; разпространение на енергия.

Клас 40: производство на енергия.